กำหนดการสอบ SAT ครึ่งปีหลัง 2018

ในที่สุดกำหนดการสอบ SAT ครึ่งปีหลัง 2018 ก็ออกมาสักทีนะครับ สำหรับน้องๆ คนไหนยังไม่ได้ลงทะเบียนสอบ รีบๆ ลงกันอย่างไวเลยครับ เดี๋ยวที่นั่งสอบเต็มอีก เดี๋ยวไม่วายจะต้องบินไปสอบต่างประเทศกันเน้อ
null
Update รอบสอบ SAT ครึ่งปีหลังครับ
New SAT:
Oct 6/18 , Dec 1 /18, Mar 9/19

SAT Subject:
Jun 2/18, Oct 6/18, Nov 3/18, Dec 1/18

สำหับน้องๆ ที่อยากหาที่ติวเด็ดๆ มาหาเราได้ครับ รับรองติวตรงติวเน้น ได้คะแนนดีๆกันไปทุกคนแน่นอนครับ
ติดต่อเรียน SAT ที่ Joint Education (www.jointedu.net)
Tel: 0957647078 Line: jointeducation

#jointeducation #sat schedule

CU inter

มาแล้วจ้า! กำหนดการรับสมัครหลักสูตรอินเตอร์ จุฬาฯ ปี2561

มาแล้วจ้า! กำหนดการรับสมัครหลักสูตรอินเตอร์ จุฬาฯ ปี2561 หลังจากการประกาศการใช้ TCAS หรือระบบการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปี 2561 และหลักสูตรอินเตอร์ต้องเข้าร่วมด้วย ทำให้หลายๆคนสงสัยว่าจะมีการรับสมัครเมื่อไร สมัครกี่รอบ ฯลฯ วันนี้มาดูสรุป Timeline ในการรับสมัครของหลักสูตรอินเตอร์ จุฬาฯกันครับ CU Inter Program Admissions for Academic Year 2018 Round1 1/1 : 1 OCT – 30 NOV 1/2 : 22 DEC – 28 FEB BBA          80 BALAC     60 EBA          75 Round2…

learn inter

จะเรียนหลักสูตรอินเตอร์ต้องทำอย่างไร

จะเรียนหลักสูตรอินเตอร์ต้องทำอย่างไร ในที่นี้จะขอสรุปคุณสมบัติที่ผู้สมัครจะต้องมีในการเข้าเรียนหลักสูตรอินเตอร์ในมหาวิทยาลัยซึ่งโดยทั่วไปแล้วมหาวิทยาลัยจะกำหนดคุณสมบัติไว้ 3 ข้อดังนี้ จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า (High School Equivalency)  ซึ่งคุณสมบัตินี้เหมือนกับการสมัครเรียนในหลักสูตร ภาษาไทย คำว่า “เทียบเท่า” หมายถึงหากผู้สมัครมีวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการยอมรับว่าเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมปลายของไทย เช่น IGCSE, A-Level, GED หรือ IB Diploma ก็สามารถนำไปยื่นได้ ส่วนนักเรียนที่เรียนในระดับชั้นสูงสุด เช่น ม.6 หากวันที่หลักสูตรเปิดรับสมัครยังไม่มีใบผลคะแนนออกมา (เนื่องจากยังไม่ปิดเทอม) ให้ใช้ผลคะแนน 5 เทอมในระดับม.ปลายยื่นไปก่อนได้ ผ่านการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (English Proficiency)  เนื่องจากการเรียนหลักสูตรอินเตอร์ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ดังนั้นผู้สมัครจึงต้องแสดงความสามารถในส่วนนี้ให้เห็น บางหลักสูตรอาจมีการจัดสอบภาษาอังกฤษเอง บางหลักสูตรอนุญาตให้ผู้สมัครยื่นผลสอบภาษาอังกฤษที่เป็นที่นิยม เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP หรือ TU-GET ผ่านการทดสอบวิชาพื้นฐานและ/หรือวิชาเฉพาะ (Standardized Test)  นอกจากสอบวิชาภาษาอังกฤษแล้ว หลักสูตรหลายๆหลักสูตรยังต้องการให้ผู้สมัครสอบวิชาพื้นฐานซึ่งมักจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์เพื่อทดสอบว่าผู้สมัครมีไหวพริบและทักษะการแก้ปัญหาดีหรือไม่ ข้อสอบในกลุ่มนี้ก็เช่น SAT หรือ CU-AAT นอกจากนี้ในบางหลักสูตรอาจมีการขอให้สอบวิชาเฉพาะทาง เช่น ฟิสิกส์ (สำหรับหลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตร์) หรือการ Drawing (สำหรับหลักสูตรทางสถาปัตยกรรมศาสตร์) หรือในบางกรณีคือหลักสูตรนั้นๆอาจมีการออกข้อสอบเองก็เป็นได้ การสมัครเรียนหลักสูตรอินเตอร์นั้น…

gre

มารู้จัก GRE กันเถอะ

มารู้จัก GRE กันเถอะ GRE คือข้อสอบพื้นฐานสำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสหรัฐอเมริกา และหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในหลายประเทศทั่วโลก รวมไปถึงหลักสูตร MBA ด้วย แต่หลักสูตร MBA และสาขาด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินจะชอบผลสอบ GMAT มากกว่า เพราะ GMAT จะเน้นการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และการบริหาร ซึ่งตรงกับสายการเรียนมากกว่า ฉะนั้นก่อนสอบให้ศึกษาให้ดีว่าหลักสูตรที่น้องๆ สนใจต่อโทต้องการคะแนนสอบตัวไหน บางที่อาจจะต้องการทั้ง 2 แบบเลยก็ได้ค่ะ โครงสร้างข้อสอบ คณิตศาสตร์ (Quantitative Reasoning): เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์, การแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ และการวิเคราะห์เหตุผล จะมีจำนวนคำถามเท่าๆกันระหว่าง เลขคณิต, พีชคณิต, เรขาคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 20 ข้อ ใช้เวลาส่วนละ 30 นาที ภาษาอังกฤษ (Verbal Reasoning): เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถในด้านการวิเคราะห์,การประเมินบทความ และความสามารถในการหาข้อสรุป, วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของประโยค เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคำและความคิด ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 20 ข้อใช้เวลาส่วนละ 30 นาที การเขียนเชิงวิเคราะห์ (Analytical Writing): เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถการแสดงความคิดเห็นและการเสนอแนวคิด, การวิเคราะห์และวิจารณ์…

ged igsce

เลือกเรียน GED หรือ IGCSE ดีนะ

เลือกเรียน GED หรือ IGCSE ดีนะ ก่อนที่เราจะเลือกเรียน เพื่อให้ไม่เสียเวลาไป วันนี้ทาง JointEdu ลองเอาความแตกต่างระหว่าง GED และ IGCSE มาให้น้องๆ ลองเทียบกันดูนะคะ เผื่อไว้ตัดสินใจว่าจะเรียนอะไร และนำไปใช้อย่างไรดี ตารางด้านล่าง จะแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของการสอบทั้ง 2 แบบ ทั้ง GED และ IGCSE เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับน้องๆ และสามารถเตรียมตัวสอบได้ตรงตามเป้าหมายที่ตนเองต้องการได้ โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ Subject GED IGCSE ชื่อเต็ม General Educational Development International General Certificate of Secondary Education ประเทศที่เทียบวุฒิ ใช้เทียบเท่าวุฒิ High School ได้ทั่วโลก หลักสูตรประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เทียบเท่าวุฒิ High School ในประเทศไทย หลักสูตรเครือสหราชอาณาจักร วิชาที่สอบ 5 วิชาคือ Language Arts, Reading (การอ่าน),…

toefl

จะสมัครสอบ TOEFL ทำอย่างไรดี

จะสมัครสอบ TOEFL ทำอย่างไรดี การสอบ TOEFL ในประเทศไทยจะต้องสมัครผ่านสำนักงาน RRC สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีศูนย์ประจำอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย  สมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต บนหน้าเว็บไซต์  www.ets.org (ซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็ว และ สะดวกที่สุด โดยสามารถสมัครได้ตลอดเวลา ) ต้องสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  โดยจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต Visa, Master, หรือ AMEX ทางจดหมาย ส่งไปที่ มาเลเซีย โดยใบสมัครต้องได้รับก่อนวันสอบ อย่างน้อย 4 อาทิตย์ เมื่อสามารถสำรองวันสอบและศูนย์สอบให้กับผู้สมัครได้แล้ว ทาง RRC (Regional Registration Center) จะจัดส่งหมายเลขยืนยันการสมัคร วันสอบ เวลารายงานตัว ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์สอบและเอกสารส่วนตัวที่ต้องนำติดตัวไปในวันสอบไปให้ยังผู้สมัครทางโทรสาร ไปรษณีย์หรือ e-mail ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับหมายเลขยืนยันการสมัคร สามารถโทรไปตรวจสอบกับ RRC ได้ โดยต้องโทรติดต่ออย่างน้อย 3 วันก่อนวันที่ต้องการสอบวันแรก สำหรับประเทศไทย ผู้ที่ต้องการสอบต้องสมัครล่วงหน้าตามกำหนดเวลา ไม่สามารถเดินเข้าไปสมัครสอบ และเข้าสอบในวันนั้นๆ ได้เหมือนในประเทศสหรัฐอเมริกา หากผู้สมัครสอบไม่สะดวกที่จะติดต่อสำนักงาน RRC…

igcse

สอบ IGCSE แล้วต่อที่ไหนได้

สอบ IGCSE แล้วต่อที่ไหนได้ 1. มหาวิทยาลัย เอกชน ไทย ที่เป็นอินเตอร์ (ABAC, BU etc) จะรับเด็ก จบ IGCSE เลย โดยไม่ต้องการผ่านสอบอะไรเลย(ส่วนใหญ่) เหมือนที่เค้าจะรับเด็กจบม.6 ทุกคน 2. รัฐบาลอินเตอร์ – MUIC เอา C 5 ตัว เทียบวุฒิ ม.6 แล้วไปสอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัยค่ะ – CU, TU ก็เช่นเดียวกัน หรือ จะมีต้องสอบ SAT, CU-AAT, CU-TEP แล้วแต่คณะ มหาวิทยาลัย * แต่อย่างถ้าวิศวะของ TEPE,TEP SIIT  เท่านั้น จะยื่นคะแนน IGCSE ได้ แทนวิชา วิทยาศาสตร์​คณิตศาสตร์ tep,tepe ​อังกฤษ ด้วย คือไม่ต้องสอบข้อเขียนวิชานั่นๆ ก็เอาคะแนน ig ยื่นไปเลย ก็เหลือรอสัมภาษณ์​ …

ielts

วิธีเตรียมสอบ IELTS Reading

วิธีเตรียมสอบ IELTS Reading สำหรับการสอบ IELTS นั้น Part Reading อาจจะเป็น Part ที่ง่ายที่สุดสำหรับใครหลายๆคน แต่ก็มีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ Part Reading คือยาขม บ่อยครั้งที่ผู้สอบเข้าไปนั่งทำข้อสอบโดยที่อ่านเรื่องราวที่ได้รับมาไม่เข้าใจอะไรเลย เนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่ถนัด ไม่มี background สำหรับเรื่องนั้นๆมาก่อน ทำให้ต้องมาเสียเวลาสอบใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าจะเจอกับเรื่องที่ตรงกับความถนัดของตัวเอง อย่างไรก็ตามเราคงจะเคยได้ยินมาบ้างว่าเพื่อนๆของเราที่ได้คะแนนใน Band สูงๆบางครั้งเขาก็ไม่ได้มีความรู้พื้นฐานหรือ background ของข้อสอบที่เขาได้รับ แล้วเขาเหล่านั้นมีเทคนิคในการทำข้อสอบอย่างไรจึงประสบความสำเร็จ วันนี้ บริติช เคานซิล มีคำตอบและทิปดีๆสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS เพื่อให้นำไปปรับใช้ในการเตรียมตัวสอบ IELTS ต่อไป ทำความเข้าใจกับทุกแนวทางของคำถามของข้อสอบ IELTS ข้อสอบ IELTS สำหรับ Part Reading จะมีรูปแบบคำถามที่แตกต่างกันทั้งสิ้นประมาณ 14 รูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น True/False/Not given, จับคู่ Heading กับเนื้อหาในแต่ละ Paragraph และ Multiple Choice…

SAT สอบที่ไหนกันบ้าง

SAT สอบที่ไหนกันบ้าง คะแนน SAT นั้น สามารถเอาไว้ยื่นเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในอเมริการะดับชั้น ป.ตรี หรือ มหาวิทยาลัยในไทยและทั่วโลก ระดับชั้น ป.ตรีหลักสูตรอินเตอร์ บางสาขาวิชาเอาแต่ TOEFL บางคณะเอา SAT+TOEFL ต้องดูเป็นรายละเอียดในแต่ละสาขาวิชาไป บางสาขาวิชา สาขาวิชาเดียวกัน แต่คนละมหาลัย ก็เอาคะแนน TOEFL , SAT สูงต่ำต่างกัน แล้วแต่ Policy ของคณะนั้น ๆ ในอนาคต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เปิดภาคป.ตรีอินเตอร์ ก็อาจจะมีการใช้ SAT ในการสมัครเช่นกันนะจร้า วัน เวลา และ สถานที่สอบ SAT ต้องดูจาก www.collegeboard.com  ซึ่งสถานที่สอบส่วนใหญ่จะเป็นที่โรงเรียนอินเตอร์ เช่น ในกรุงเทพฯ ก็ NIST, RIS เป็นต้น  ที่ เชียงใหม่ กับ ภูเก็ต ก็พอมี SAT I (Reasoning test) มี Math และ English (writing + reading) SAT II (Subject test)…

เปิดโปงข้อมูลลับ การกำเนิดดาวนิวตรอน เรื่องที่ทุกคนควรรู้

กำเนิดดาวนิวตรอน — ดาวควอนตัมสุดประหลาด เมื่อวานนี้มีการประกาศการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงที่เกิดจากการชนกันของดาวนิวตรอนของทีมนักวิจัยจาก LIGO เจ้าเก่า วันนี้เลยอยากจะพาทุกท่านดำดิ่งลึกลงไป ณ ใจกลางของดาวมวลมาก เพื่อดื่มด่ำทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิด “ดาวนิวตรอน” ดาวนิวตรอนนั้นเกิดจากปรากฏการณ์ควอนตัม เป็นตัวอย่างอันเห็นได้ชัดของการมีอยู่ของทฤษฎีควอนตัม จะเรียกดาวนิวตรอนว่าเป็น “ดาวควอนตัม” ก็ไม่ผิดอะไร ดาวนิวตรอนถูกค้นพบครั้งแรกโดย Jocelyn Bell Burnell ในปี 1967 ในขณะที่เธอยังเป็นนักศึกษาที่ Cambridge โดยมี Antony Hewish เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในตอนนั้นเธอตรวจพบสัญญาณที่ถูกส่งออกมาเป็นช่วงๆ ที่มีลักษณะเป็น Pulse (พัลส์) ซึ่งสัญญาณถูกส่งออกมาถี่มาก ทุกๆมิลลิวินาที ตอนแรกเธอนึกว่าเป็นสัญญาณจากมนุษย์ต่างดาว เลยเรียกโปรเจ็คนี้ว่า “Little Green Man” หรือโปรเจ็ค “มนุษย์ตัวเขียว” แต่ก็ต้องประหลาดใจที่พบสัญญาณ Pulse นี้หลายๆจุดบนท้องฟ้าจนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นสัญญาณจากมนุษย์ตัวเขียว เมื่อทำการวิเคราะห์พบว่า สัญญาณดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีของดาวนิวตรอนอันเป็นจุดจบของดาวมวลมาก และเนื่องจากดาวนิวตรอนส่งสัญญาณออกมาเป็นช่วงๆหรือเป็น “Pulse” จึงเรียกดาวนิวตรอนว่า “Pulsar” (พัลซาร์) แม้ Jocelyn Bell จะเป็นคนแรกที่ค้นพบและวิเคราะห์เกี่ยวกับดาวนิวตรอน…