รางวัลที่เคยได้รับ: เป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน ไทย-ออสเตรเลีย , Diploma Department of Physical

Therapy Faculty of Allied Health Sciences Chulalongkorn University (Exchang)

ประสบการณ์สอน: มีประสบการณ์สอน 4 ปี ทั้งวิชา chemistry และ biology หลักสูตรไทยและอินเตอร์

วิชาที่สอน : IGCSE Science-Combined, Biology, Physics, Chemistry