วิชาที่สอน : IGCSE English as the Second Language, Computer Studies, Business Studies, Economics, Accounting

BBA Financial at Ramkhamhaeng University

Bachelor of Science Program in Information Technology at Kasetsart University Sriracha Campus

ประสบการณ์: เป็นติวเตอร์มากประสบการณ์ ทั้งระดับง่ายจนถึงระดับยาก เคยเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น freelance งาน rebranding งานแปลภาษา งานสอนภาษาจีน ฯลฯ

ภาษาญี่ปุ่นระดับ 2