จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.Sc. (Chemistry) CU (ทุนเรียนดี รุ่นที่1) , ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต M.Sc (Marketing) CU

TOEIC 805 Points

ประสบการณ์ :

 • วิทยากรรับเชิญตามโรงเรียน :
  สอน เคมี ห้องGifted ม.4-5 รร อู่ทอง
  สอน ONET วิทยาศาสตร์ ป.6 และ ม.3 ประมาณ 200คน [โรงเรียนในเขตองครักษ์ มารวมกัน]
  วิทยาศาตร์ ระดับ ม ต้น รร รัตนโกสินทร์ 2558
  ONET มปลาย รร อินทร์บุรี ตั้งแต่ปี 2557 -2559
  ONET เคมี ม.6 รร.เมืองพญาแลวิทยา 2558ประมาณ 150คน
  รับสอน IGCSE มากว่า 5 ปี
  รับสอนSAT มากว่า 10ปี
  สอนติว Chemistry ระดับปริญญาตรีให้นิสิต ISE และคณะวิศวะฯอินเตอร์

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์-เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.Sc. (Chemistry) CU (ทุนเรียนดี รุ่นที่1)

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการตลาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Sc (Marketing) CU

วิชาที่สอน : IGCSE Chemistry, English as the Second Language, Business Studies, Geography, Science-Combined