เพื่อให้ลูกของคุณพร้อมสำหรับการเรียนแบบโฮมสคูล ต่อไปนี้เป็นไกด์ไลน์ขั้นต้นสำหรับการเตรียมตัวให้ลูกคุณ เริ่มการเรียนแบบ Home School

  1. กำหนดตารางเวลา – สร้างตารางเวลาสำหรับการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับลูกของคุณ โดยคำนึงถึงเวลาที่ลูกของคุณต้องการเรียนรู้และเวลาที่คุณหรือติวเตอร์สามารถสอนได้อย่างสะดวกสบาย
  2. เตรียมพื้นที่เรียน – จัดเตรียมพื้นที่เรียนของลูกของคุณให้เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนที่บ้าน โดยอาจรวมถึงโต๊ะเรียนและเก้าอี้ที่สะดวกสบาย และมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ต
  3. ซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ – สำหรับเรื่องที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน คุณอาจต้องซื้อหนังสือเรียน และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น โปรแกรมการเรียนการสอน หรือเครื่องมือสำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
  4. กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ – กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้สำหรับลูกของคุณ โดยมองว่าจะได้อะไรจากการเรียนการสอนที่บ้านและวัดผลการเรียนรู้ด้วยการทดสอบหรือการติดตามผลการเรียนรู้ของลูกคุณ
  5. ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ให้เหมาะสม – ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ของลูกของคุณให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของลูก โดยพิจารณาว่าลูกของคุณเรียนรู้ได้ดีกับการอ่านหรือการฟัง หรือมีวิธีการอื่นในการเรียนรู้ที่เหมาะสมกว่า
  6. สร้างความสมดุล – คุณควรสร้างความสมดุลในการเรียนรู้และกิจกรรมอื่นๆของลูกของคุณ เช่น เล่นเกมส์ กิจกรรมกลางแจ้ง หรือกิจกรรมอื่นๆที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะต่างๆของลูก
  7. ค้นหาชุมชนและกลุ่มเรียนรู้ – ค้นหาชุมชนและกลุ่มเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับลูกของคุณ ที่เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ในพื้นที่ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้ลูกของคุณได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนไอเดียกับผู้อื่นในชุมชน
  8. ติดตามความคืบหน้า – ติดตามความคืบหน้าของลูกของคุณในการเรียนการสอนที่บ้านโดยสังเกตการเรียนรู้ของลูกและทำการปรับปรุงโปรแกรมการเรียนรู้ของลูกให้เหมาะสม