IGCSE คือระบบสอบเทียบวุฒิม.6 แบบอังกฤษซึ่ง โรงเรียนนานาชาติในไทยที่เรียนในระบบอังกฤษจะใช้ระบบ IGCSE เป็นมาตรฐาน เมื่อสามารถสอบผ่านได้ 5 วิชาและสอบผ่าน AS อีก 5 วิชา  หรือ Alevel อีกสามวิชา น้องๆจะสามารถนำผลการสอบไปเทียบโอนวุฒิ ม.6 เพื่อเป็นหลักฐานขอเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้
IGCSE จะมีวิชาให้เลือกสอบหลายวิชามาก แต่วิชาบังคับคือ Mathematics และ ESL ข้อสอบโดยมากเป็นข้อเขียน คือเติมคำหรือบรรยายซึ่งต้องอาศัยความแม่นยำใน ในหลักวิชานั้นๆเป็นอย่างมาก

Joint Education เปิดติววิชา IGCSE ดังนี้
1.  IGCSE Mathematics/0580 (core/extended)
2.  IGCSE English as the Second Language/0510 (core/extended)
3.  IGCSE Physics/0625 (core/extended)
4.  IGCSE Chemistry/0620 (core/extended)
5.  IGCSE Biology/0610 (core/extended)
6.  IGCSE ICT/0417
7.  IGCSE Computer Studies/0420
8.  IGCSE Business Studies/0450
9.  IGCSE Economics/0455
10. IGCSE Geography/0465
11. IGCSE Art and Design/0400
12. IGCSE Travel and Tourism/0471
13. IGCSE Science-Combined/0653
14. IGCSE Sociology
15. IGCSE Further Mathematics / Additional Mathematics
16. IGCSE English Literature
Joint Education เปิดติวทั้ง Board CIE และ Edexcel

น้องๆ สามารถเลือกเรียนแบบ private หรือ small class ตั้งแต่ 1-2 คนขึ้นไป
และสามารถเลือกวันและเวลาเรียนเองได้
น้องๆ สามารถดูรายละเอียดระเบียบการคอร์ส IGCSE ได้ที่ลิงค์ ระเบียบการคอร์ส IGCSE

 

สำหรับน้องๆ ที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ไกลจากราชเทวี Joint Education ได้เปิดหลักสูตร

โดย น้องๆ สามารถเรียน ทุกหลักสูตรของ Joint Education ผ่าน คอมพิวเตอร์ที่บ้านน้องได้เลย

เสมือนเรียนกับอาจารย์ตัวต่อตัวเพราะสามารถโต้ตอบกันได้โดยตรง และน้องสามารถเห็นสิ่งที่อาจารย์จะถ่ายทอดผ่านหน้าจอคอมได้อย่างชัดเจน สามารถฝึกทำโจทย์กับอาจารย์ก็ได้

สิ่งที่น้องๆ ต้องเตรียมสำหรับการเรียนผ่าน SKYPE ดังนี้

>> คอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ตติดตั้ง wifi

>> program skype ที่ติดตั้งไว้เรียบร้อย พร้อม กล้องและไมค์สำหรับโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอน

>> Printer ในกรณีที่ติวเตอร์แจกเอกสาร จะส่งผ่านอีเมลเพื่อให้น้องๆ Download และปริ้นท์

ติดต่อเรียนผ่าน skypeหรือเรียนที่ Joint Education ได้ที่ 0957647078, 0829792466 Line ID: jointeducation