คอร์ส IELTS TOEICS TOEFL

คอร์ส IELTS

IELTS (International English Language Testing System) เป็นแบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเพื่อการศึกษาเชิงวิชาการ การทำงาน หรือการย้ายถิ่นฐาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดความสามารถทางภาษา อังกฤษของคุณในสี่ทักษะภาษาที่จำเป็น อันได้แก่ Listening Reading Writing และ Speaking

หลักสูตรการสอน IELTS ออนไลน์ของเราได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อช่วยให้น้องๆประสบความสำเร็จ ตามความฝันของน้องๆ ไม่ว่าจะมีเป้าหมายเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ หรือการเพิ่มโอกาสทางอาชีพของน้องๆ หรือสอบเพื่อเป้าหมายการย้ายถิ่นฐาน หลักสูตรนี้จะมอบทักษะและความมั่นใจให้กับน้องๆเพื่อให้ได้คะแนน IELTS ที่น้องๆต้องการ

คอร์ส TOEIC

TOEIC (Test of English for International Communication) เป็นแบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะการประเมินความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์การทำงานจริง เป้าหมายหลักคือการประเมินความสามารถของผู้เข้าสอบในการทำความเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษเนื่องจากใช้ในธุรกิจระหว่าง ประเทศและบริบททางวิชาชีพ ข้อสอบTOEICจะเน้นการประเมินความสามารถของผู้เข้าสอบในสองประเด็นสำคัญคือ:

  • 1. Listening Comprehension: ในส่วนนี้จะเน้นประเมินความสามารถของผู้เข้าสอบในการเข้าใจภาษาอังกฤษ ที่พูดในสถานการณ์ต่างๆ ในที่ทำงาน ซึ่งรวมถึงการฟังการสนทนา การปราศรัย และการอภิปราย ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับหัวข้อทาง ธุรกิจหรืออาชีพ
  • 2. Reading Comprehension: ในส่วนนี้จะประเมินความสามารถของผู้เข้าสอบในการทำความเข้าใจ เนื้อหาภาษาอังกฤษที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งพบได้ทั่วไปในสภาพแวดล้อมระดับมืออาชีพ ซึ่งรวมถึงการอ่านรายงาน อีเมล บันทึกช่วยจำ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

หลักสูตรสอน TOEIC ออนไลน์ของเราจัดทำขึ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อช่วยให้น้องๆเก่งทั้งในส่วนของการฟังและการอ่าน เพื่อความเข้าใจในการสอบ TOEIC ไม่ว่าน้องกำลังมองหาวิธีเพิ่มโอกาสในการทำงาน ประสบความสำเร็จในธุรกิจระหว่าง ประเทศ หรือผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้จะช่วยให้น้องๆมีทักษะและกลยุทธ์รวมถึงความรู้ที่จำเป็นในการบรรลุ เป้าหมายในการสอบ TOEIC ได้แน่นอน

คอร์ส TOEFL

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) เป็นแบบประเมินที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งออกแบบมา เพื่อประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เข้าสอบ โดยเฉพาะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าศึกษาต่อ โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป โดย TOEFL จะประเมินความสามารถของผู้เข้าสอบในสี่ทักษะหลักทางภาษาอังกฤษคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

หลักสูตรการสอน TOEFL ออนไลน์ของเรามีโครงสร้างที่รังสรรมาอย่างดีเพื่อช่วยให้น้องๆเก่งขึ้นในทักษะต่างๆ ที่ต้องใช้ในการสอบ ไม่ว่าน้องๆกำลังศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การหาโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ หรือการต้องการพัฒนาการส่วนบุคคล หลักสูตรนี้จะช่วยให้น้องๆได้บรรลุเป้าหมาย TOEFL และเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ

ดูรายละเอียดและสมัครเรียน

Parents and Students Appreciations

ส่วนหนึ่งจากผู้ปกครองและนักเรียนของ Joint Education