Course Introduction

ในหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ ผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลาน ให้เรียนจบชั้น มัธยมปลายเพื่อมีวุฒิสามารถเข้าเรียนต่อในชั้นมหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ได้ แต่ไม่สะดวกเข้าเรียนตามระบบปกติเช่น เป็นนักกีฬาหรือนักแสดงต้องใช้เวลาซ้อมหนัก หรือทำงานหนัก หรือเหตุผลความจำเป็นอื่นๆ เช่น เรื่องสุขภาพ การวางแผนในครอบครัวในแง่ career path ฯลฯ เราจะมีหลักสูตร Home School ให้เลือกสองแนวทางคือ

1. หลักสูตรอเมริกัน GED

เหมาะสำหรับน้องๆที่อายุใกล้ครบ 16 ปีขึ้นไป และเน้นไปศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชนภาคอินเตอร์โดยเน้นเข้าสายศิลป์ โดยในหลักสูตรนี้จะสอบแค่ 4 วิชาบังคับคือ Mathematics Science Social Study และ Reasoning through Language Arts (RLA) ใช้เวลาเรียนประมาณ 2-6 เดือนจบ ขึ้นกับพื้นฐานทางวิชาการที่น้องๆสั่งสมมา

ซึ่งเมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์ น้องๆจะได้วุฒิ ม.ปลายโดยอัตโนมัติ สามารถไปยื่นเข้า มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนต่อได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งน้องๆต้องศึกษาดูข้อกำหนดการรับสมัครนักศึกษาของแต่ละคณะและมหาวิทยาลัยนั้นก่อนยื่นใบสมัครเข้าไปโดยละเอียดครับ

2. หลักสูตรของอังกฤษ IGCSE 5 วิชา + Alevel 3 วิชา

หลักสูตรนี้สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่อายุ 11 หรือ 12 ขวบ สามารถไปต่อมหาวิทยาลัยได้ทุกสายตามแต่วิชาที่เลือกสอบ เพราะมีวิชาทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ให้เลือกสอบมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Mathematics Physics Biology Chemistry Business ICT Travel &Tourism Psychology History Commerce English Thai Chinese ฯลฯ และหลักสูตรนี้สามารถไปต่อมหาวิทยาลัยได้ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย โดยใน Choice นี้ น้องๆ สามารถที่จะเลือกโปรแกรม ได้ดังนี้

2.1 เลือกเฉพาะ IGCSE 5 วิชา

เพื่อเทียบเท่าวุฒิ Year 11 หรือ Grade 10 (ม.4 ไทย) เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการ pass ชั้น เพื่อไปเรียน Grade 11 หรือ Year 12 ในต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศ

2.2 เลือกเรียนเพื่อสอบทั้ง IGCSE 5 วิชาและ Alevel 3 วิชา

เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการเข้าคณะในมหาวิทยาลัยที่กำหนดเงื่อนไขการรับโดยดูทั้งผล IGCSE และ Alevel ด้วย

2.3 เลือกเรียนเพื่อสอบเฉพาะ Alevel 3 วิชา

ซึ่งตามประกาศ ทปอ. วุฒิ ม.6 สายอังกฤษ กำหนดให้มีผล Alevel (grade A*-E) 3 วิชา ดังนั้นในโปรแกรมนี้เราจะเน้นเนื้อหาเฉพาะ Alevel ตามวิชาที่น้องเลือก แต่จะปรับพื้นฐานโดยใช้วิชาใน IGCSE ที่ตรงกับวิชาที่น้องเลือกเพื่อสามารถต่อยอดมาเข้าใจวิชาใน Alevel ได้

ทั้งนี้หากท่านผู้ปกครองที่สนใจหลักสูตร Home Schoolเพิ่มเติม สามารถโทรมาปรึกษาได้ที่เบอร์ 0619299452 (ครูบอล) หรือติดต่อไลน์ id: jointedu หรือ @jointedu ได้ตลอด 24 ชมครับ

#หลักสูตรโฮมสคูล #เรียนโฮมสคูล #homeschool