คอร์ส GED

Course Introduction

GED (General Educational Development) เป็นการสอบเทียบวุฒิ ม.6 คล้ายๆ กศน.ในบ้านเรานั่นเอง แต่เป็นวุฒิการศึกษาสัญชาติอเมริกัน ซึ่งน้องๆสามารถสมัครสอบได้ตลอดเวลา ผู้สามารถสมัครสอบได้ ต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป และสามารถ ไปเทียบวุฒิ ม.6 ได้ที่หน่วยงานรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยที่น้องๆสมัคร เข้าเรียน การสอบ GED มีด้วยกัน 4 วิชาได้แก่

  • 1.Reasoning Through Language Arts (65 raw score points) วิชานี้เป็นการนำ Reading และ Writing เข้าด้วยกัน ระยะเวลาในการสอบ คือ 150 นาที
  • 2.Mathematical Reasoning (49 raw score points) ระยะเวลาในการสอบวิชาคณิตศาสตร์คือ 115 นาที เนื้อหาที่ออกได้แก่ Quantitative problem solving , Algebraic problem solving.
  • 3.Social Studies (30 raw score points) ระยะเวลาในการสอบวิชาสังคมศาสตร์คือ 70 นาที เนื้อหาที่ออกได้แก่ Civics and Government, U.S. History, Economics and Geography & the World
  • 4.Science (40 raw score points) ระยะเวลาในการสอบวิชาวิทยาศาสตร์คือ 90 นาที เนื้อหาที่ออกได้แก่ Physical Science, Life Science, & Earth and Space Science

การให้คะแนนจะวัดจากคะแนน (raw score) ที่ได้ก่อนแล้วจึงค่อยแปลงเป็น scaled score เริ่มต้นตั้งแต่ 100-200 คะแนน หากจะให้ผ่านมาตรฐานของการศึกษาระดับ High School ผู้สอบต้องทำคะแนนให้ได้อย่างน้อย 145 คะแนนจึงจะผ่านวิชานั้นๆ Joint Education เปิดสอนทั้ง 4 วิชาเป็นแบบ online private class สามารถเลือกเวลาเรียน เองได้ หากน้องๆท่านใดสนใจติว GED หรือต้องการคำแนะนำปรึกษาด้านการเรียนภาคอินเตอร์ สามารถติดต่อมาได้ที่ Tel: 0619299452

ดูรายละเอียดและสมัครเรียน

Parents and Students Appreciations

ส่วนหนึ่งจากผู้ปกครองและนักเรียนของ Joint Education