คอร์สกลุ่มตะลุยโจทย์ SAT Math
เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีเวลาอ่านสือน้อย และที่จะเตรียมตัวสอบ SAT ในรอบที่จะมาถึง และต้องการแนวทางทำโจทย์ปัญหาที่ถูกต้อง และรวดเร็ว

โดยคอร์สนี้จะพาน้องๆ ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าหลายๆ ฉบับ ซึ่งน้องเห็นเทคนิคการทำโจทย์ที่ถูกต้อง พร้อมได้ทบทวนพื้นฐาน ที่ควรรู้ทั้งหมด พร้อมทั้งจะมีการทดสอบน้องๆ เสมือนสอบจริง พร้อมประเมินคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดที่น้องๆ ได้รับค่ะ

เนื้อหาที่เรียน : Mathematics… Basic Arithmetic, Fraction, Decimals, Percents, Ratio and Proportion, Polynomials, Equations and Inequalities, Word Problems, Lines and Angles, Triangles, Quadrilaterals and Polygons, Circles, Solid Geometry, Coordinate Geometry, Basic Trigonometry, Function and Graphs, Statistics , Probability, Sequences

คอร์สกลุ่มตะลุยโจทย์ SAT Critical Thinking

ทางติวเตอร์ผู้สอนจะพาน้องๆ ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าๆ หลายๆ ฉบับ ซึ่งน้องจะได้เห็นแนวคิด และเทคนิคการทำโจทย์ของติวเตอร์จะช่วยให้น้องๆ นำไปประยุกต์ใช้ในแบบตัวเองได้ นอกจากนี้ยังได้ทราบพื้นฐานการอ่านจับใจความ คำศัพท์ที่ควรรู้ โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน วิธีการตรวจหาคำผิด เป็นต้น ในคอร์สจะมีการทดสอบเสมือนสอบจริง และมีการประเมินผลคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนค่ะ

เนื้อหาที่เรียน : Critical Reading… Passage based reading, Sentense completions, Extended reasoning, Literal comprehension, Vocabulary in context, Structure

เป้าหมายของคอร์ส:

  • SAT Math ให้นักเรียนทาคะแนนได้เกินกว่า 700 คะแนน ขึ้นไป
  • SAT Critical Reading ให้นักเรียนทาคะแนนได้ 500 คะแนน ขึ้นไป

ราคาคอร์ส 14 ชม. Basic SAT Math 6,500 บาท | 14 ชม. Basic SAT Critical Thinking 6,500 บาท

พิเศษ ลงเรียนสองคอร์สจาก 13,000 บาท เหลือ 12,000 บาท และแถมวิดีโอวิธีได้คะแนนเต็ม 800 SAT MATH โดยครูพี่มินท์มูลค่า 4900 บาทฟรี!!

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ค่ะ 

วิชาที่เกี่ยวข้อง