คอร์สติววิชาในมหาวิทยาลัย

น้องๆ หลายคนเมื่อจบจากชั้น มัธยมปลาย หรือ High School แล้วพอเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยอาจเกิดสภาวะปรับตัวไม่ทัน เนื่องจากวิชาในมหาวิทยาลัย มีเนื้อหามาก มีหลายทฤษฎี ที่ต้องทำความเข้าใจในเวลาอันสั้น เพื่อสอบ มิดเทอมหรือสอบไฟนอล ดังนั้นเราจึงจัดทีมติวเตอร์ที่จบปริญญาโท ขึ้นไปเตรียมติววิชาต่างเพื่อให้น้องๆ มีความพร้อมมากที่สุดในการสอบแต่่ละครั้ง

วิชาที่เราเปิดสอน 

Calculas I, II, III

Physics I, II

General Biology   General Chemistry

Statics   Dynamics    Strength

C-language Programming

Economics (Micro & Macro)

 

ดูรายละเอียดโบรชัวร์คอร์ส