หลักสูตรการออกแบบ และเทคโนโลยี  จะให้ มีความคิดสร้างสรรค์ วางแผน และออกแบบผลงาน ด้วยการทำงานกับวัสดุ และเครื่องมือจริง เป็นผลให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ทางด้านเทคนิค และการออกแบบมากยิ่งขึ้น

  1. YEAR 8-10

  2. YEAR 11-12

Detail

  • Consultation for coursework
  • Concept design for school project
  • Past paper DT

หมายเหตุ : เนื่องจากคอร์ส Art and Design นี้เป็นการพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน ควรวางแผนการเรียนตั้งแต่ต้นปีการศึกษา หรือปรึกษาวางแผนการศึกษากับทาง Joint Education ได้เลยค่ะ

 

คอร์สที่เปิดมีดังนี้

เวลาเรียนเริ่มต้นที่ 10 ชั่วโมง เรียนวันละ 2 ชั่วโมง สามารถเลือกวัน และเวลาเรียนได้ค่ะ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะ)