เตรียมตัวสอบ IGCSE กันเถอะ ใกล้เวลาสอบแล้วนะ

IGCSE คือ ระบบการเทียบวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งหลักสูตรได้รับการยอมรับหรือวางมาตรฐานเอาไว้ในเครือสหราชอาณาจักรหรือ ระบบประเทศอังกฤษ ( international school ) โดย ข้อสอบ IGCSE นั้น น้องๆ จะต้องเลือกสอบ 5 วิชาด้วยกันค่ะ โดย 5 วิชานี้ประกอบไปด้วยวิชาพื้นฐาน ฟัง พูด เขียนภาษาอังกฤษนะค่ะ ซึ่งอีก 2 วิชาคือวิชาเฉพาะที่น้องๆ สามารถเลือกสอบได้ตามความถนัดและความสามารถของตนเองค่ะ โดยวิชาที่น้องเลือกสอบทั้ง 5 วิชา น้องๆสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น Core และ Extended หากน้องๆ เลือกสอบระดับ Core ซึ่งเป็นระดับมาตรฐานที่ง่ายกว่า แต่น้องจะได้เกรดเพียงแค่ C, D, E, F, G เท่านั้น แต่ถ้าน้องเลือกสอบ Extended น้องๆจะมีโอกาสได้เกรด A กับ B ด้วยค่ะและ C, D, E, F, G ก็ยังคงได้อยู่ค่ะ เพราะฉะนั้นในการสอบควรจะมีความระมัดระวัง หลังจากที่น้องๆ สอบผ่านทั้ง 5 วิชาแล้ว น้องจะต้องเลือกวิชาที่ได้เกรด C ขึ้นไป หมายความว่า เกรด A , B, C แล้วเลือก 5 วิชานั้นไปยืนแปลงวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยค่ะ และสิ่งที่น้องๆ จะได้มาคือ ใบจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่ะ แต่ถ้าหากน้องๆ ต้องการจะนำคะแนนหรือว่าวิชาใน IGCSE นั้น ไปยืนศึกษาต่อในต่างประเทศ น้องๆ อาจจะต้องมีคะแนน IB  A-Level  หรือคะแนนอื่นๆเเพิ่มเติมด้วย ซึ่งทางสถาบันแนะนำให้น้องๆลองสอบถามมหาลัยที่สนใจจะเข้าหรืออาจจะมาปรึกษาพี่ที่สถาบันก็ได้นะค่ะ

ตารางสอบ IGCSE

การสอบ IGCSE จะมีการจัดเป็นจำนวน 2 ครั้งต่อปี

Cambridge International Examinations (CIE) จะมีการจัดสอบช่วงเดือนพฤษภาคม/มิถุนายน และ เดือนตุลาคม/พฤศจิกายน

กำหนดการเปิดรับสมัคร
เดือนพฤศภาคม/มิถุนายน 2564: เปิดรับสมัครแล้วตามช่วงเวลาดังนี้
สมัครสอบช่วงปกติ 9-31 มกราคม 2564
สมัครสอบช่วงล่าช้า 1-17 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ประกาศผลสอบ กันยายน 2021

แนวข้อสอบ IGCSE Past Paper

วิเคราะห์ภาพรวมของข้อสอบ IGCSE Past Paper เป็นอย่างไร?

เนื่องจาก IGCSE คือ ระบบการสอบเทียบที่ใช้ความรู้พื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉะนั้นเด็กๆที่จะสอบ IGCSE จะมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปค่ะ ฉะนั้นน้องอาจจะเจอบ้างวิชาที่อาจจะไม่เคยเรียนมาก่อนเลย น้องๆ จะต้องปรับความรู้พื้นฐานเสียก่อนให้เข้าใจขอบเขตและรายละเอียดของวิชานั้นๆ ก่อนเสมอนะค่ะ แล้วหลังจากนั้นเราต้องทำแบบฝึกหัด เพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าเราทำได้จริงๆ แน่นจริงๆ ในวิชานั้น และสุดท้ายคือการทำ IGCSE Past Paper ในวิชานั้น พี่พี่ Jointeducation มั่นใจนะค่ะว่านักเรียนคนใดก็ตามที่ทำ IGCSE Past Paper ตั้งแต่ 10 ชุดขึ้นไป ฉะนั้นขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในเวลา 3 เดือนจะเพียงพอที่จะให้น้องๆ สอบผ่านอย่างแน่นอนค่ะ

ส่วนช่วงเวลาที่จะสอบ IGCSE นั้น ในประเทศไทยเรานะค่ะจะมีการสอบเพียงแค่ 2 ช่วงเท่านั้น คือพฤษภาคม – มิถุนายนและอีกช่วงหนึ่งประมาณ พฤศจิกายน ซึ่งน้องจะต้องดูวันสอบอย่างระเอียดที่ www. britishcouncil.org/th เพื่อให้รู้วันสอบที่แน่นอน

IGCSE เทียบวุฒิ ม.6

เมื่อสอบ IGCSE ผ่านแล้ว จะต้องแปลงวุฒิอย่างไรบ้าง?

หากน้องๆ สอบผ่านทั้ง 5 วิชา และได้เกรด C ขึ้นไปเรียบร้อยแล้ว ให้น้องๆ นำคะแนนนี้ไปยื่นกับกระทรวงศึกษาธิการและรอประมาณ 15 วันโดยประมาณ ซึ่งอาจจะเป็นใบแทนก่อนและใบจริงก็จะตามมาค่ะ บางมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยรอค่ะ แต่บางมหาวิทยาลัยไม่รอค่ะ ฉะนั้นทางที่ดีที่สุดน้องๆ ต้องมั่นใจว่า การสอบที่น้องๆ สอบไปผ่านแน่นอนแล้วจึงไปเข้าสู่กระบวนการยืนแปลงวุฒิ เพราะบางมหาลัยสามารถใช้ใบแทนในการยืนเข้ามหาวิทยาลัยนั่นก่อนได้ค่ะ

หากจบ IGCSE แล้วจะมีผลต่อพื้นฐานการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง?

ถือว่าเป็นการดีนะคะ ซึ่งถ้าน้องๆ สอบ IGCSE นั้นไม่ได้มุ่งหวังเพียงจะผ่านอย่างเดียวค่ะ แต่มุ่งหวังว่าเราถนัดในวิชานั้นจริงๆ รู้จริงๆ ว่าแท้จริงแล้วเราถนัดอะไร ซึ่งวิชาเหล่านั้นมันจะเป็นพื้นฐานที่ใช้ในมหาวิทยาลัยได้ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ถ้าน้องเอาแค่พอผ่าน น้องๆ อาจจะมีปัญหาในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้ แต่ถ้าน้องตั้งใจเรียนเพื่อที่จะได้เกรด A หรือ B แล้ว ในการเรียนมหาวิทยาลัยจะไม่มีปัญหาแน่นอนหรือหากน้องคนไหนต้องการต่อยอดความรู้จาก IGCSE ก็อาจจะสอบ IB A-Level ได้นะค่ะ

Download IGCSE Past Paper

IGCSE มีทั้งหมดกี่วิชา ?

IGCSE มีทั้งหมด 6 หมวด 70 วิชา

1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) เช่น Mathematics, Cambridge International Mathematics, Additional Mathematics

2. กลุ่มวิชาทักษะภาษาอังกฤษ English language and literature

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Sciences) เช่น Agriculture , Biology , Chemistry , Environmental Management , Marine Science , Physical Education , Physical Science , Physics , Science – Combined , Sciences – Co-ordinated

4. กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (Language) เช่น Afrikaans , Arabic , Bahasa Indonesia , Chinese , Dutch , French , German , Greek , Hindi , Indonesian , IsiZulu , Italian , Japanese , Korean , Malay , Portuguese , Russian , Spanish , Swahili , Turkish , Urdu ,

5. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) เช่น Development Studies , Economics , Geography , Global Perspectives , History , History – American (US) , Islamiyat , Latin , Pakistan Studies , Religious Studies , Sanskrit , Sociology

6. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative and professional) เช่น Accounting , Art & Design , Business Studies , Computer Science , Design & Technology , Drama , Enterprise , Food & Nutrition , Information & Communication , Technology , Music , Physical Education , Travel & Tourism

Mathematics English Language and literature Sciences Languages Humanities and social sciences Creative and professional
Mathematics – 0580 English – First Language – 0500 Agriculture – 0600 Afrikaans – Second Language – 0548 Development Studies – 0453 Accounting
Mathematics – Additional – 0606 English – First Language (9-1) – 0990 Biology – 0610 Arabic – First Language – 0508 Economics – 0455 Art & Design
Mathematics – Additional (US) – 0459 English – First Language (US) – 0524 Biology (9-1) – 0970 Arabic – First Language (9-1) – 7184 Economics (9-1) – 0987 Business Studies
Mathematics – International – 0607 English – Literature (US) – 0427 Chemistry – 0620 Arabic – Foreign Language – 0544 Geography – 0460 Computer Science
Mathematics (9-1) – 0980 English – Literature in English – 0475 Chemistry (9-1) – 0971 Bahasa Indonesia – 0538 Geography (9-1) – 0976 Design & Technology
Mathematics (US) – 0444 English – Literature in English (9-1) – 0992 Environmental Management – 0680 Chinese – First Language – 0509 Global Perspectives – 0457 Drama
English (as an Additional Language) – 0472 New Marine Science – 0697 Chinese – Second Language – 0523 History – 0470 Enterprise
English (as an Additional Language) (9-1) – 0772 New Physical Education – 0413 Chinese (Mandarin) – Foreign Language (0547) History – American (US) – 0409 Food & Nutrition
English as a Second Language (Count-in speaking) (0511) Physical Science – 0652 Dutch – Foreign Language – 0515 History (9-1) – 0977 Information & Communication Technology
English as a Second Language (Count-in Speaking) (9-1) – 0991 Physics – 0625 French – First Language – 0501 Islamiyat – 0493 Music
English as a Second Language (Speaking endorsement) – 0510 Physics (9-1) – 0972 French – Foreign Language – 0520 Latin – 0480 Physical Education
English Second Language (Speaking Endorsement) (9-1) – 0993 Science – Combined – 0653 French (9-1) – 7156 Pakistan Studies – 0448 Travel & Tourism
Sciences – Co-ordinated (9-1) – 0973 German – First Language – 0505 Religious Studies – 0490
Sciences – Co-ordinated (Double) – 0654 German – Foreign Language – 0525 Sanskrit – 0499
German (9-1) – 7159 Sociology – 0495
Greek – Foreign Language – 0543
Hindi as a Second Language – 0549
Indonesian – Foreign Language – 0545
IsiZulu as a Second Language – 0531
Italian – Foreign Language – 0535
Italian (9-1) – 7164
Japanese – Foreign Language – 0519
Korean (First Language) – 0521
Malay – First Language – 0696
Malay – Foreign Language – 0546
Portuguese – First Language – 0504
Portuguese – Foreign Language – 0540
Russian – First Language – 0516
Spanish – First Language – 0502
Spanish – Foreign Language – 0530
Spanish – Literature – 0488
Spanish (9-1) – 7160
Swahili – 0262
Thai – First Language – 0518
Turkish – First Language – 0513
Urdu as a Second Language – 0539

หากน้องๆ กำลังเตรียมตัวสอบ IGCSE อยู่ ซี่งเวลาก็ใกล้เข้ามาแล้วนะ แต่กังวลเรื่องพื้นฐานภาษาอังกฤษ กังวลพื้นฐานของรายวิชาต่างๆ เพราะข้อสอบเป็นแบบเขียนตอบ จึงทำให้น้องๆ ต้องเข้าใจในรายละเอียดเนื้อหาวิชาอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกประเด็นที่ข้อสอบต้องการ เพื่อให้เขียนตอบได้อย่างถูกต้อง ยิ่งหากใครที่อ่านช้า คำศัพท์น้อย อาจจะกำลังกลัวว่าจะทำข้อสอบไม่ทัน ไม่สามารถวิเคราะห์เลือกคำตอบได้อย่างดีพอ จนเป็นที่มาของการเสียคะแนนไปอย่างน่าเสียดาย ด้วยความที่ IGCSE มีสอบน้อยมากเพียง 2 รอบ/ปี เท่านั้น การสอบในแต่ละรอบของน้องๆทุกคนจึงเต็มไปด้วยความกดดัน ความกังวล เพราะหากพลาดแล้ว ก็ต้องรอนานถึงเกือบครึ่งปีกว่าจะสอบได้อีกครั้ง แต่ทุกความกังวลเหล่านี้จะหมดไปได้ไม่ยาก เพราะด้วยประสบการณ์การสอนที่มีมาอย่างยาวนาน ทำให้เรามั่นใจได้ว่า น้องๆจะสามารถสอบ IGCSE ได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคยเป็นมา หมดความกังวล ไม่ต้องกลัวอีกต่อไป ขอเพียงมีความพยายามและมุ่งมั่นอย่างจริงจัง บวกกับพี่พี่ Jointeducation ผู้ช่วยที่ดีในเวลานี้ ด้วยการสอนที่มีประสิทธิภาพ รับรองผลว่าเพิ่มความมั่นใจได้เยอะเลย สนใจติดต่อพี่พี่ Jointeducation ได้เลยจ้า