คอร์ส เตรียมความพร้อม ประถม - ม.ต้น

Course Introduction

ยินดีต้อนรับสู่ หลักสูตรคอร์สเรียนออนไลน์แบบโต้ตอบและมีส่วนร่วม ร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนนี้ ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมต้นได้มีพื้นฐานที่มั่นคง ในวิชาหลักๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความรักในการเรียนรู้ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และความเข้าใจอย่างรอบด้านเกี่ยวกับโลกรอบตัวเรา หรือแม้แต่จะให้ครูช่วยไกด์การบ้าน หรือรายงานก็เหมาะทั้งสิ้น

และคอร์สนี้ก็เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.3 , Y5-Y10 , G.4-G.9 ไม่ว่าน้องๆจะกำลังศึกษาอยู่ในระบบ English Program หรือ ระบบนานาชาติ หากน้องๆคนไหน มีปัญหาในการเรียนไม่เข้าใจในบางรายวิชาในโรงเรียน หรือต้องการเตรียมความพร้อมสู่การเรียน ในระดับชั้นใหม่ ก็ลงทะเบียนเรียนในคอร์สนี้ได้

ดูรายละเอียดและสมัครเรียน

Parents and Students Appreciations

ส่วนหนึ่งจากผู้ปกครองและนักเรียนของ Joint Education