ระเบียบการคอร์ส GED Online

คำชี้แจง

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนการสอนตัวต่อตัวผ่าน zoom โดยผู้สอนจะสอนตามพื้นฐานหรือความต้องการของน้องๆเป็นหลัก โดยผู้สอน จะถ่ายทอดเนื้อหาที่จำเป็นในวิชานั้นๆ รวมถึงการพาทำแบบฝึกหัดและข้อสอบเก่า เพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดก่อนที่ จะลงสนามสอบจริง

 • ซึ่งคอร์สวิชาที่น้องๆสามารถเลือกลงได้มีครบทั้ง 4 วิชา ดังนี้
 • 1. GED Mathematics(20 hours)
 • 2. GED Science (20 hours)
 • 3. GED Social Studies (20 hours)
 • 4. GED RLA (30 hours)
 • 5. GED Past Paper (40 hours)
  • คอร์สนี้เหมาะกับใคร
  • 1.น้องๆที่ต้องการเรียนเนื้อหาและข้อสอบเก่าของ GED ที่จำเป็นสำหรับการสอบ GED
  • 2. น้องๆที่สะดวกเรียนผ่านระบบออนไลน์
  • แบบฟอร์มสมัครเรียนคอร์สนี้

   โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

   •  

Parents and Students Appreciations

ส่วนหนึ่งจากผู้ปกครองและนักเรียนของ Joint Education