ระเบียบการคอร์ส GMAT/GRE Online

คำชี้แจง

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนการสอนตัวต่อตัวผ่าน zoom โดยผู้สอนจะสอนตามพื้นฐานหรือความต้องการของน้องๆเป็นหลัก โดยผู้สอน จะถ่ายทอดเนื้อหาที่จำเป็นในวิชานั้นๆ รวมถึงการพาทำแบบฝึกหัดและข้อสอบเก่า เพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดก่อนที่ จะลงสนามสอบจริง

 • ซึ่งคอร์สวิชาที่น้องๆสามารถเลือกลงได้มีดังนี้
 • 1. GMAT-Math Part(20 ชม.)
 • 2. GMAT-Verbal Part(30 ชม.)
 • 3. GMAT-Combined Math&Verbal Part(50 ชม.)
 • 4. GRE-Math Part(20 ชม.)
 • 5. GRE-Verbal Part(30 ชม.)
 • 6. GRE-Combined Math&Verbal Part(50 ชม.)
  • คอร์สนี้เหมาะกับใคร
  • 1.น้องๆที่ต้องการเรียนเนื้อหาและข้อสอบเก่าของ GMAT/GRE ที่จำเป็นสำหรับการสอบ GMAT/GRE
  • 2. น้องๆที่สะดวกเรียนผ่านระบบออนไลน์
  • 3. น้องๆที่ต้องการเตรียมตัวสอบ GMAT/GRE เพื่อให้มีคะแนนสอบตามที่ต้องการในการยื่นเข้าระดับบัณฑิตวิทยาลัยในต่างประเทศ
  • **เรามีบริการ consult free สำหรับการสอบ GMAT/GRE จากติวเตอร์ที่เคยจบและมีประสบการณ์จากต่างประเทศ
  • แบบฟอร์มสมัครเรียนคอร์สนี้

   โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

   •  

Parents and Students Appreciations

ส่วนหนึ่งจากผู้ปกครองและนักเรียนของ Joint Education