ระเบียบการคอร์ส IELTS/TOEIC/TOEFL Online

คำชี้แจง

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนการสอนตัวต่อตัวผ่าน zoom โดยผู้สอนจะสอนตามพื้นฐานหรือความต้องการของน้องๆเป็นหลัก โดยผู้สอน จะถ่ายทอดเนื้อหาที่จำเป็น รวมถึงการพาทำแบบฝึกหัดและข้อสอบเก่า เพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดก่อนที่ จะลงสนามสอบจริง

 • ซึ่งคอร์สวิชาที่น้องๆสามารถเลือกลงได้มีดังนี้
 • 1. IELTS 10 ชม. (6,500 Bath)
 • 2. IELTS 20 ชม. (12,000 Bath)
 • 3. TOEIC 10 ชม. (6,500 Bath)
 • 4. TOEIC 20 ชม. (12,000 Bath)
 • 5. TOEFL 10 ชม. (6,500 Bath)
 • 6. TOEFL 20 ชม. (12,000 Bath)
  • คอร์สนี้เหมาะกับใคร
  • 1.น้องๆที่ต้องการเรียนเนื้อหาและข้อสอบเก่าของ IELTS/TOEIC/TOEFL ที่จำเป็นสำหรับการสอบ
  • 2. น้องๆที่สะดวกเรียนผ่านระบบออนไลน์
  • 3. น้องๆที่ต้องการเตรียมตัวสอบ IELTS/TOEIC/TOEFL เพื่อให้มีคะแนนสอบตามที่ต้องการ
  • แบบฟอร์มสมัครเรียนคอร์สนี้

   โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

   •  

Parents and Students Appreciations

ส่วนหนึ่งจากผู้ปกครองและนักเรียนของ Joint Education