ระเบียบการคอร์ส IGCSE Online

คำชี้แจง

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนการสอนตัวต่อตัวผ่าน zoom โดยผู้สอนจะสอนตามพื้นฐานหรือความต้องการของน้องๆเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น การเรียนล่วงหน้า การทบทวนบทเก่าๆที่ไม่ค่อยเข้าใจ การพาทำข้อสอบเก่า หรือการเรียนวิชาที่น้องไม่ได้ ลงทะเบียนเรียนไว้ในโรงเรียน ก็สามารถทำได้ทั้งหมด ทั้งในส่วนของน้องๆที่เรียนใน Board CIE หรือ Edexcel ก็ตาม

 • ซึ่งคอร์สที่น้องๆสามารถเลือกลงจะเป็น Buffet Course ซึ่งสามารถลงพร้อมกันได้สูงสุด 5 วิชาโดยใช้เครดิตชั่วโมงร่วมกัน ดังนี้
 • 1. Buffet 10 Hours (6,990 Baht)
 • 2. Buffet 20 Hours (12,730 Baht)
 • 3. Buffet 40 Hours (24,700 Baht)
 • 4. Buffet 60 Hours (35,900 Baht)
  • คอร์สนี้เหมาะกับใคร
  • 1.น้องๆที่เรียนอยู่ในระบบโรงเรียนนานาชาติ หรือในโรงเรียนที่ใช้ระบบ IGCSE
  • 2. น้องๆที่สะดวกเรียนผ่านระบบออนไลน์
  • 3. น้องๆต้องการติววิชา IGCSE เพื่อการสอบต่างๆ ในโรงเรียน น้องๆที่ต้องการเข้าใจในเนื้อหาวิชาเรียน น้องๆที่ต้องการเข้าใจในเนื้อหาวิชาเรียน มากขึ้น หรือน้องๆที่ต้องการติวข้อสอบเก่าเพื่อเตรียมตัวสอบ IGCSE ครั้งใหญ่
  • แบบฟอร์มสมัครเรียนคอร์สนี้

   โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

   •  

Parents and Students Appreciations

ส่วนหนึ่งจากผู้ปกครองและนักเรียนของ Joint Education