ระเบียบการคอร์ส SAT Online

คำชี้แจง

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนการสอนตัวต่อตัวผ่าน zoom โดยผู้สอนจะสอนตามพื้นฐานหรือความต้องการของน้องๆเป็นหลัก โดยผู้สอน จะถ่ายทอดเนื้อหาที่จำเป็นในวิชานั้นๆ รวมถึงการพาทำแบบฝึกหัดและข้อสอบเก่า เพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดก่อนที่ จะลงสนามสอบจริง

 • ซึ่งคอร์สวิชาที่น้องๆสามารถเลือกลงได้มีดังนี้
 • 1.คอร์ส online ปรับพื้นฐาน SAT Math(20 ชม.)
 • 2.คอร์ส online ปรับพื้นฐาน SAT Critical Thinking(20 ชม.)
 • 3.คอร์ส online ตะลุยโจทย์ SAT (10 , 20 ชม.)
 • 4.คอร์ส online ตะลุยโจทย์ SAT Critical Thinking(10, 20 ชม.)
  • คอร์สนี้เหมาะกับใคร
  • 1.น้องๆที่ต้องการเรียนเนื้อหาและข้อสอบเก่าของ SAT ที่จำเป็นสำหรับการสอบ SAT
  • 2. น้องๆที่สะดวกเรียนผ่านระบบออนไลน์
  • 3. น้องๆที่ต้องการเตรียมตัวสอบ SAT เพื่อให้มีคะแนนสอบตามที่ต้องการ
  • แบบฟอร์มสมัครเรียนคอร์สนี้

   โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

   •  

Parents and Students Appreciations

ส่วนหนึ่งจากผู้ปกครองและนักเรียนของ Joint Education