ระเบียบการคอร์ส วิชามหาวิทยาลัย Online

คำชี้แจง

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนการสอนตัวต่อตัวผ่าน zoom โดยผู้สอนจะสอนตามพื้นฐานหรือความต้องการของน้องๆเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น การเรียนล่วงหน้า การทบทวนบทเก่าๆที่ไม่ค่อยเข้าใจ การพาทำข้อสอบเก่า หรือเพื่อการเตรียมสอบ Mock Test หรือ การเตรียมตัวเพื่อการเตรียมตัวสอบจริงก็ตาม

 • ซึ่งคอร์สที่น้องๆสามารถเลือกลงได้มี ดังนี้
 • 1.Mathematics for Engineering 10 hours (6,900 Baht)
 • 2.Physics 10 hours (6,900 Baht)
 • 3.Chemistry 10 hours (6,900 Baht)
 • 4.Biology 10 hours (6,900 Baht)
 • 5.Economics 10 hours (6,900 Baht)
  • คอร์สนี้เหมาะกับใคร
  • 1.น้องๆที่เรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย
  • 2. น้องๆที่สะดวกเรียนผ่านระบบออนไลน์
  • 3. น้องๆต้องการติววิชาในมหาวิทยาลัย เพื่อการสอบต่างๆ ในโรงเรียน น้องๆที่ต้องการเข้าใจในเนื้อหาวิชาเรียน น้องๆที่ต้องการเข้าใจในเนื้อหาวิชาเรียน มากขึ้น หรือน้องๆที่ต้องการติวข้อสอบเก่าเพื่อเตรียมตัวสอบ Mid Term หรือ Final
  • แบบฟอร์มสมัครเรียนคอร์สนี้

   โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

   •  

Parents and Students Appreciations

ส่วนหนึ่งจากผู้ปกครองและนักเรียนของ Joint Education